„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wprowadzenie nowych usług na rynek i utworzenie dla siebie miejsca pracy poprzez podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: utworzenie miejsca pracy.

PRZEWODNICTWO

Zapilcze i okolice, oprócz niezaprzeczalnych atrakcji przyrodniczych, to przede wszystkim teren, na którym doszło do licznych starć podczas II wojny światowej, w tym tych kluczowych.

Ślady tych zmagań widoczne są na każdym kroku. W Studziankach znajduje się mauzoleum jednej z najsłynniejszych bitew pancernych. Skansen w Mniszewie przypomina o krwawych walkach na przyczółku warecko-magnuszewskim w 1944 i 1945 r. W Chodkowie wystawiono pomnik na pamiątkę potyczki stoczonej przez oddział majora Hubala.

W pobliżu znajduje się miejscowość Trzebień z XIX-wiecznym pałacem należącym niegdyś do słynnego rodu Zamoyskich.

Wśród obiektów sakralnych należy wymienić drewniany kościół w Jasionnej z XVII-wiecznym wyposażeniem i znajdującą się w Stromcu świątynię katolicką – jedną z najwyższych na ziemi radomskiej. Warto wspomnieć o sanktuarium w Starej Błotnicy ze słynącym od wieków łaskami obrazem Najświętszej Marii Panny.

Wśród lasów i pól znajdują się leśne mogiły tych, którzy na przestrzeni dziesięcioleci bili się o wolną Polskę, a także przydrożne kapliczki na czele z XVII-wiecznym, nieco tajemniczym postumentem w Wyborowie.

Nie można również zapominać, że w pobliżu, na północnym brzegu Pilicy, znajduje się Warka – jedno z najstarszych miasteczek centralnej Polski, z jedynym w kraju konnym pomnikiem Stefana Czarnieckiego oraz Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

Południową granicę Zapilcza stanowi dolna Radomka, nad którą leży Brzóza. Tam można wstąpić do XIX-wiecznego kościoła, w którym umieszczono starsze, bo XVII-wieczne płaskorzeźby z katedry oliwskiej. Nieopodal świątyni znajduje się zabytkowa aleja XVIII-wiecznych drzew. Z Brzózy warto się wybrać do Rezerwatu Królewskie Źródła – głównej atrakcji Puszczy Kozienickiej.

Ten kto ma ochotę na aktywny wypoczynek na rowerze wszystkie te miejsca może odkrywać z naszym przewodnikiem – historykiem, regionalistą, krajoznawcą.

Usługa przewodnicka dostępna jest po uprzedniej rezerwacji telefonicznej bądź mailowej.

Ceny uzależnione są od indywidualnych oczekiwań klientów.

instagram