„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wprowadzenie nowych usług na rynek i utworzenie dla siebie miejsca pracy poprzez podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: utworzenie miejsca pracy.

RADOMKA

Radomka jest tajemniczą, nieco dziką rzeką, płynącą w znacznej części przez puszczę. Na terenie Mazowsza niewiele jest takich miejsc. Pod względem turystycznym jest to wciąż nieodkryty teren – naszym celem jest pokazać go światu.

Proponujemy następującą trasę:

1) Brzóza – Ryczywół (14 km).

instagram